Alternate Text
Address: Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing County, Huzhou City, Zhejiang Province
Mail: samirashen_zilang@163.com
Phone: +86-15067291208
Fax: +86-0572-6218001